Personvernerklæring

Innledning

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom personvernerklæringen.

 1. Sentrale begreper
 2. Kontaktinfo
 3. Digitec Media er behandlingsansvarlig
 4. Hva slags informasjon er det vi samler inn?
 5. Samtykke etter paragraf 6f og mulighet til å trekke samtykke
 6. Informasjon fra andre kilder
 7. Formålet med behandlingen av personopplysningene?
 8. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt
 9. Hvor lenge lagres opplysningene?
 10. Hvem kan informasjonen deles med?
 11. Informasjonsdeling med tredjepart
 12. Hvor oppbevares opplysningene?
 13. Dine rettigheter iforhold til innsyn , sletting og eventuelt flytting
 14. Andre formål
 15. Informasjonskapsler
 16. Epost og telefon


1. Kontaktinformasjon til Digitec Media

Digitec Media er behandlingsansvarlig for håndtering av dine

personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt

med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår

nedenfor:


Digitec Media

Jordbærsletta 34

1410 Kolbotn, Norge

Organisasjonsnummer: 920345182

E-post adresse: post@digitec.no

Mobil 90635425

2. Sentrale begreper

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.

Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine

personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.

3. Digitec Media er behandlingsansvarlig

Digitec Media er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.

4. Hva slags informasjon er det vi samler inn?

Når du registrerer deg via et skjema, bestiller en tjeneste eller produkt, benytter deg av vår chat-funksjon eller besøker vår hjemmeside, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:

Navn

E-postadresse

Telefonnummer

Hjemmesideadresse til virksomheten din

Andre opplysninger som utdypende spørsmål eller svar på

skjemaer

Tekniske opplysninger: hvilken nettadresse du benytter for å

få tilgang til våre nettsider, din IP-adresse og brukeradferd, type nettleser, språk

og informasjon om identifisering og operativsystem.

5. Paragraf 6f som alternativ til valgt samtykke via nettisde. Samtykke kan trekkes

Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon.

Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan

påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger

Navn

E-postadresse

Telefonnummer

Hjemmesideadresse til virksomheten din

Andre opplysninger som utdypende spørsmål eller svar på

skjemaer

Tekniske opplysninger: hvilken nettadresse du benytter for å

få tilgang til våre nettsider, din IP-adresse og brukeradferd, type nettleser, språk

og informasjon om identifisering og operativsystem.

6. Informasjon fra andre kilder

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig

informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.

22 12 00 11

post@digitec.no

KONTAKTINFO


Jordbærsletta 34

1410 Kolbotn

Org.nr: 920345182 


© 2022 by Digitec.no / All Rights Reserved